Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Margaret (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?4el ❤️
Дом: 42g3fdqc
Квартира/офис: 2ac52i3

Куда:
Улица: pgmb6j
Дом: lx59wk
Квартира/офис: o9ners5e

Вес: 19
Размеры: pk4rhe
Вид отправления: pwg6au
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: s2g7cpkb
Имя: 8zhuh1rd
Почта: gervasoni.claude@orange.fr