Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patti (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?717fh ❤️
Дом: 3idr8w
Квартира/офис: jnqqxpcj

Куда:
Улица: 1hcsaqo
Дом: kfsyxkp7
Квартира/офис: h7tr9o2w

Вес: 36
Размеры: 6fhcgp2
Вид отправления: 1lt5qx
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: wodlj8l
Имя: b06zqu
Почта: sales@swiftuk.co.uk