Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Margie (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?xiw ❤️
Дом: j2ety6
Квартира/офис: bz52rb

Куда:
Улица: fjxhlf
Дом: 4prug9
Квартира/офис: pbjnkv7

Вес: 4
Размеры: vi5ybls5
Вид отправления: p76q9v0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ymrb6o
Имя: mqpjqt96
Почта: aikaterini.lefka@uliege.be