Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from June (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?vuim4 ❤️
Дом: xhok7azr
Квартира/офис: v8mmdl

Куда:
Улица: 0lbhooa0
Дом: u48c0c
Квартира/офис: 816u4fi

Вес: 8
Размеры: iwihoa4
Вид отправления: 79k5jny
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: l7vovc
Имя: 3sxu0u84
Почта: customerservices.gulf@metlife.com