Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Shirley (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?wua ❤️
Дом: fa0u514v
Квартира/офис: sto3hk7

Куда:
Улица: fskn2lj
Дом: sbsvy12
Квартира/офис: n4g257y

Вес: 8
Размеры: 1peb64
Вид отправления: jijd8c3q
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: h6q4o5
Имя: uqgumv7o
Почта: ddoyle@milesinsurance.com