Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Jill (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?cbj ❤️
Дом: qitofd8f
Квартира/офис: p2bmxh

Куда:
Улица: svgrbjd
Дом: n6k5atd
Квартира/офис: 58vlvgtr

Вес: 2
Размеры: qe496oq8
Вид отправления: i112gy
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: nkyqgw
Имя: 11uo2p
Почта: info@customizedmarketingservice.com