Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Norma liked you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?sykna ❤️
Дом: k42leksj
Квартира/офис: e040e1sp

Куда:
Улица: gp7yel
Дом: tyyobf6
Квартира/офис: xryyq4h0

Вес: 3
Размеры: f4d2bjx
Вид отправления: 5sp03k
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 9dw269
Имя: u72b5e6
Почта: info@folcs.org