Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Christine (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?ohro9 ❤️
Дом: mnnds80m
Квартира/офис: xjgm7nv5

Куда:
Улица: jar21qf
Дом: 41f20j
Квартира/офис: 984496

Вес: 3
Размеры: qkvleel
Вид отправления: kft09e1f
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: rkodlj6
Имя: nyine84s
Почта: serville.alain@orange.fr