Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Terri (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?us5 ❤️
Дом: k2jcd1
Квартира/офис: 8t90kpla

Куда:
Улица: r29a9ycl
Дом: 2k6yhpb
Квартира/офис: d3xwra4o

Вес: 2
Размеры: qx0x080
Вид отправления: 3wq1tm3
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: uz055x
Имя: qs4njnh
Почта: mugua.mc@126.com