Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Julie want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?wy6q4 ❤️
Дом: ap6jky
Квартира/офис: jsravd8u

Куда:
Улица: 1msf00
Дом: rz3sw8k1
Квартира/офис: xfwve5

Вес: 2.7E+97
Размеры: ygejch
Вид отправления: i3k3kejj
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ecvfk2
Имя: ovhzizd
Почта: spb@alfa-lab.com