Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patty (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?5aqfq ❤️
Дом: 6mol9azi
Квартира/офис: xl0qwwl

Куда:
Улица: sje1bn
Дом: 0y59wlt
Квартира/офис: gomq2u

Вес: 8
Размеры: 9kbjt1t6
Вид отправления: hc4amu
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 5f5xwc3
Имя: vfcswvw
Почта: jerry@morrowintegratedsolutions.com