Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Vicki (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?143o ❤️
Дом: ljg7brh9
Квартира/офис: rmd7yiv

Куда:
Улица: xnwvgiv
Дом: uhumty
Квартира/офис: t3s0nvac

Вес: 4
Размеры: 9f2jn8
Вид отправления: 8ttztax8
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: qi8u2n
Имя: octt7t
Почта: s.i.r.s@orange.fr