Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Anita (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?eqc ❤️
Дом: ddho1d3
Квартира/офис: ci0g7ast

Куда:
Улица: wficx7pb
Дом: su9hgt
Квартира/офис: cw73r5b2

Вес: 1
Размеры: 3f8eb51o
Вид отправления: ju3b28
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 04r11b
Имя: ibpoo4
Почта: info@cross-cultures.de