Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Vicki want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?1fqq ❤️
Дом: if9ga2o2
Квартира/офис: 5zf38svc

Куда:
Улица: htqdlx
Дом: ltferu
Квартира/офис: a79xzsxd

Вес: 6
Размеры: go5y8bay
Вид отправления: 87usdc5y
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 0x4rta
Имя: jubh50
Почта: cordeliaj03@yahoo.com