Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Julia (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?xbep8 ❤️
Дом: ojhx8hv2
Квартира/офис: 6yb8wx

Куда:
Улица: b9ygwndd
Дом: xsq4rj
Квартира/офис: job8mgm

Вес: 3
Размеры: 8z9kifgt
Вид отправления: lir161r
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 2oqzur
Имя: vzoq7ut
Почта: tomdirectma@yahoo.com