Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Rita (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?dal ❤️
Дом: xqixz9
Квартира/офис: 8dd8wl6

Куда:
Улица: 148sjx
Дом: xym09fpx
Квартира/офис: i82s54

Вес: 97
Размеры: dqp08d
Вид отправления: 8gf75r
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: lwssp9
Имя: 8avi0s
Почта: dpenrod65@gmail.com