Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Ashley (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?n7uhc ❤️
Дом: c0ohipa
Квартира/офис: t40olt0

Куда:
Улица: jg0r0zt4
Дом: mea33t9
Квартира/офис: 9v5wfyk

Вес: 8
Размеры: l2v0clz
Вид отправления: 3w2mtrcd
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 0yety71i
Имя: 32pljw
Почта: sales@dimensikomputer.com