Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Vickie (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?338is ❤️
Дом: 1o1t2v
Квартира/офис: 8ii0xa

Куда:
Улица: b1ffeqzo
Дом: ybhr5l
Квартира/офис: pkl349p

Вес: 8
Размеры: t1l2lha
Вид отправления: fy63h6n
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: n0hdeg
Имя: 29hfwbw
Почта: info@fogaiz.com