Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Marie (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?20v ❤️
Дом: x6pbrqk1
Квартира/офис: ve8teb

Куда:
Улица: d7p5iarr
Дом: vtpqsac6
Квартира/офис: j2g5li9

Вес: 94
Размеры: rmwh54s9
Вид отправления: u8we10g
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: pvlht3
Имя: 30ud6l
Почта: thinkstructure@yahoo.com