Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Brandi is interested in your profile! Click Here: http://bit.do/fSYTr?ea2b ❤️
Дом: zlnc7ky
Квартира/офис: 20ntpc

Куда:
Улица: 882r0c33
Дом: qnsof4m6
Квартира/офис: gv8mzr

Вес: 9317
Размеры: v0l0c1i
Вид отправления: lq2oyh
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 1j3035
Имя: jamgv8
Почта: import.io@10fold.com