Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Belinda (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?2o85 ❤️
Дом: 3nz272
Квартира/офис: qp4npehz

Куда:
Улица: ogws7u
Дом: oapgey5
Квартира/офис: m31owggv

Вес: 6
Размеры: trj08ri
Вид отправления: ivm8q2b
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: f490p5nf
Имя: ilt6ii
Почта: lager@pactnordic.dk