Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Alexandra (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?rleu ❤️
Дом: 5qrgphrd
Квартира/офис: xc9a3jp

Куда:
Улица: b5q6b6
Дом: k29ued
Квартира/офис: lnsfw1l6

Вес: 8
Размеры: zr8tq8dd
Вид отправления: xvham5
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ov0796
Имя: aabvfb
Почта: makhzanuloloom@gmail.com