Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Wendy want to meet you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?6px ❤️
Дом: z4csvlk
Квартира/офис: e7arpx

Куда:
Улица: 664vp8nj
Дом: mjhyh3fo
Квартира/офис: mew7thf

Вес: 7
Размеры: 1s1cjdvs
Вид отправления: xn5b27
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: xct87n
Имя: 08doto
Почта: vivabellasalon@gmail.com