Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Anita (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?c83d ❤️
Дом: 7g0l72
Квартира/офис: wukguxze

Куда:
Улица: k4bstn
Дом: b7pyfs
Квартира/офис: 5qp490

Вес: 9
Размеры: ykjnbjpx
Вид отправления: 3oz98yst
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 1tvqtm
Имя: o9na6lo
Почта: kimb@scanbox.com