Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Sara (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?xfy ❤️
Дом: ukig2v
Квартира/офис: p7b3ec

Куда:
Улица: q4yi89
Дом: sf3olr7z
Квартира/офис: 6ywguh4y

Вес: 6
Размеры: fjy6uml
Вид отправления: y0ps5r6
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: r03ia0so
Имя: ptif700
Почта: steelmanphotographics@gmail.net