Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Mandy (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?dgcj ❤️
Дом: lr0qguue
Квартира/офис: jstisib

Куда:
Улица: x5nqful
Дом: ofhwair7
Квартира/офис: qw4oa8d

Вес: 2
Размеры: w0x7zlf
Вид отправления: bahn0w
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: uqm603wj
Имя: lhguj9rr
Почта: cmoge@ffv.dk