Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lillian (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?vzd6 ❤️
Дом: rpj387
Квартира/офис: tspix86

Куда:
Улица: uhlr4bwl
Дом: rc8vwf64
Квартира/офис: u8u9pt

Вес: 40000
Размеры: i9rkk0f
Вид отправления: ajh4avy
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 5dmu52
Имя: 92aswto
Почта: info@ppeinternationalbusiness.com