Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Aimee (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?ppi ❤️
Дом: hq1prnq
Квартира/офис: uqcdlv

Куда:
Улица: qjfks95
Дом: 4313j1k3
Квартира/офис: sphv4xw0

Вес: 60
Размеры: reusyex3
Вид отправления: bl0i45
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 9iob20
Имя: vjd9js
Почта: peter@ctmrs.com