Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Julia (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?sjcj1 ❤️
Дом: 95uouyu
Квартира/офис: uknrd2h

Куда:
Улица: enwh5s
Дом: p1g03n8
Квартира/офис: 9lqkh1

Вес: 2
Размеры: pu1e2x
Вид отправления: fy7wikk
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: l5kgge
Имя: xjtusg
Почта: sales@airmastertape.com