Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Laurie (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?5v272 ❤️
Дом: emg6eqp
Квартира/офис: qmi9ftyw

Куда:
Улица: al2gjp
Дом: uml7vkfv
Квартира/офис: nvh2rsw

Вес: 3
Размеры: f8ru17
Вид отправления: sfzznp11
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 04joj93h
Имя: i7fn75mo
Почта: jimmy.waern@infracontrol.com