Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Amber want to meet you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?5m9 ❤️
Дом: v6jkl5
Квартира/офис: 5pv7ep

Куда:
Улица: lg33331
Дом: 0hpqcf
Квартира/офис: o7js6as

Вес: 2
Размеры: x1hc1q0i
Вид отправления: ubaipx6x
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ud8khvp
Имя: 8ddqixe
Почта: mp3@kbspb.com