Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Katie liked you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?i7qv ❤️
Дом: efuo5zq
Квартира/офис: yld27c

Куда:
Улица: unorkf
Дом: sujdypqi
Квартира/офис: q63vivbt

Вес: 8
Размеры: dsssrh
Вид отправления: f8n4g4r0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: bmdragi
Имя: 2bb808
Почта: baku.branch.manager@pioneer-eng.com