Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Penelope liked you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?ch951 ❤️
Дом: o3cg3zh4
Квартира/офис: 4zvjzh

Куда:
Улица: ml4y6g2c
Дом: pjdqebm
Квартира/офис: f6r5zr

Вес: 2
Размеры: d9g5q7j
Вид отправления: 1iogo5y6
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: kd48duvl
Имя: wo1wiof5
Почта: garagesrvcoh@gmail.com