Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Maria (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?af5 ❤️
Дом: dclnbg9
Квартира/офис: udtzwx

Куда:
Улица: 3eze6q
Дом: zn4zqo
Квартира/офис: zsg5rg

Вес: 6
Размеры: up34arkk
Вид отправления: 35f5bg96
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 1o0kp58
Имя: r4sm22bx
Почта: fkukuczki@gmail.com