Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lori (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?twkp ❤️
Дом: 3l2dpb8n
Квартира/офис: uuun9aez

Куда:
Улица: ymlef51a
Дом: w3f5qh31
Квартира/офис: 0yoy4qt

Вес: 2
Размеры: 7ngax6x
Вид отправления: 6imb1wg
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ntovr5
Имя: agaf4oik
Почта: philchou@google.com