Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Belinda (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?vs3 ❤️
Дом: v3zasax
Квартира/офис: 4761tn

Куда:
Улица: zqxi8up
Дом: lnsjbs
Квартира/офис: 5p6dpr

Вес: 4
Размеры: xa7ou1
Вид отправления: 26nauc2
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: vg6f006
Имя: xpf8s4
Почта: info@xnet.by