Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Bonnie (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?603k ❤️
Дом: za57icp5
Квартира/офис: p58bu5r

Куда:
Улица: a7dng7sd
Дом: wbbzc3
Квартира/офис: lihc42xv

Вес: 9
Размеры: mcp1kt9
Вид отправления: lp25ivj
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: hild4eot
Имя: akfzxai
Почта: labassijyvais@gmail.com