Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Jennifer want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?u4gz ❤️
Дом: 104a91
Квартира/офис: 4uke40f8

Куда:
Улица: u4lcz8
Дом: 5fqbwi6e
Квартира/офис: fkg0u7

Вес: 7
Размеры: 08d14h
Вид отправления: 4x8xgdeh
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 5zcq91h
Имя: chyzcs6
Почта: jaykishang@chetu.com