Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Diana (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?7ql ❤️
Дом: od3g9psd
Квартира/офис: rhs68l9

Куда:
Улица: jssu3ou
Дом: w3opuh7o
Квартира/офис: aipoz9

Вес: 6
Размеры: 95fkyt11
Вид отправления: apgzw9t
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: i3r9ikpa
Имя: 0qxtzfj6
Почта: info@rangertugs.com