Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Christine (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?pxdl1 ❤️
Дом: fu8wfd5
Квартира/офис: qp3hyvnv

Куда:
Улица: hrcj6b6
Дом: 85pdqd
Квартира/офис: i9re0b1g

Вес: 8
Размеры: 0znaqmf
Вид отправления: vvlzmlf5
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: g9eh605m
Имя: mar9c8e
Почта: coach-yuelei@foxmail.com