Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Veronica is interested in your profile! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?qyx3 ❤️
Дом: 5owolv
Квартира/офис: itz8qm7q

Куда:
Улица: yipefdt
Дом: hzrghqe
Квартира/офис: i9a2b9

Вес: 8
Размеры: 43v2glnh
Вид отправления: s8jmbk
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: kxsj8b
Имя: xxfpzc
Почта: labodevityourself@gmail.com