Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Patricia want to meet you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?von6 ❤️
Дом: ishn4i
Квартира/офис: uzzlovf6

Куда:
Улица: pzi8rek
Дом: pq0uvjk
Квартира/офис: dcjifzgx

Вес: 3
Размеры: 1m68qt
Вид отправления: qi0uh8su
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: pn4xf37n
Имя: rfp3bg
Почта: lifortun@kern.org