Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Paris (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?z9u74 ❤️
Дом: tef05k1
Квартира/офис: u6or8v

Куда:
Улица: n0b68g
Дом: e9v3hac0
Квартира/офис: ypsizh6u

Вес: 2
Размеры: 1uvii3d7
Вид отправления: 7jst51i
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: xsr55n0
Имя: t9ppf74
Почта: m.mahadoo@dragonelectronics.mu