Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Patty want to meet you! Click Here: http://inx.lv/jUZE?vqv ❤️
Дом: hwgp2c
Квартира/офис: brid0esv

Куда:
Улица: vlzuln
Дом: cvayzgp
Квартира/офис: m772847

Вес: 5
Размеры: 34wy1ak3
Вид отправления: 5q7v5uz
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: zozoxbl
Имя: vb3sz2
Почта: marketing.efx@efko.ru