Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Candice (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?bbg8 ❤️
Дом: l36mrh
Квартира/офис: t6pxfs0

Куда:
Улица: njtci9
Дом: cddn70d
Квартира/офис: xim9slgl

Вес: 9
Размеры: 9xev4fmf
Вид отправления: lxufp2
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: t6og7b64
Имя: rgqup371
Почта: mpedrosomd@hotmail.com