Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Linda (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?dod ❤️
Дом: 2gjsp5qa
Квартира/офис: 2a90l4n

Куда:
Улица: kcpe6k
Дом: d91iv3
Квартира/офис: plk9au6

Вес: 5
Размеры: pu2auaav
Вид отправления: hfzejb
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: gyae0u
Имя: cq0jb2kb
Почта: kazarnowicz@gmail.com