Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Michelle want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?t5js7 ❤️
Дом: q7lbpxp
Квартира/офис: uc1fls9

Куда:
Улица: lzhsce
Дом: n5v6k3
Квартира/офис: aphqzse

Вес: 3
Размеры: bsefwr
Вид отправления: vzezpa4
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: drtr2ia
Имя: nnllqn4q
Почта: jrmb@fe.uisu.ac.id