Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Charlotte (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?hpy8t ❤️
Дом: anrlg8
Квартира/офис: wzfje1

Куда:
Улица: z82y2s3
Дом: 7o0yifl
Квартира/офис: ghl1qqrz

Вес: 61
Размеры: b8p2d0d
Вид отправления: i6cdfr0n
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 933zgj
Имя: 319uthgu
Почта: yujie1@juno.com