Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Janis (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?hd6 ❤️
Дом: 151ew2sa
Квартира/офис: 1jjs7lq

Куда:
Улица: ut4hbb
Дом: xdzj0xe
Квартира/офис: cwjpzt

Вес: 7
Размеры: iv9jxyo
Вид отправления: 89krqeq
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: mc1k1sd2
Имя: keyk4d
Почта: halawani.md@gmail.com