Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Amanda (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?0ir8 ❤️
Дом: zlq6hb5
Квартира/офис: 1pcqhapi

Куда:
Улица: ouyh5g3b
Дом: 50ga949p
Квартира/офис: 69x5yk

Вес: 2
Размеры: iiw35zdt
Вид отправления: lg2jfl
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: urlkuy3
Имя: s3j2awc4
Почта: verann@telia.com